ვიეტნამის მხატვარი

ჯულსი კომბრიაუ: "მუსიკა და მუსიკა"

La musica è l'arte di pensare attraverso i suoni. მუსიკა არის აზროვნების ხელოვნება. Duy Huynh, 1975 ~ სიმბოლური / სიურრეალისტის მხატვარი ჯუილ კომბრიუუ (Cahors, 4 febbraio 1859 - Parigi, 7 luglio 1916) სტადიონური მუსიკის დაპყრობა all'Ecole Niedermayer წარმატებული ბერლინო მოვიდა ყველა Spitta.

დაწვრილებით