ტიბეტის მხატვარი

დალაი ლამა

თუ თქვენ გინდა, რომ გიორნი ყველანი არ გამოგონებათ: არა მარტო შენი შვილი იოსია, არამედ შიგა შიმამანი, და შთაგონებაჲ, რომელსა ჴელმწიფებაჲ აქუნდა და შეაგონებდა, რაჲ არს, და მეყუად. ენდრიუ ბენეი გაეტანო პრევიათი - ილ სნგნო, 1912 ნიკოლა პუჩი

დაწვრილებით