ირანის მხატვარი

ჯაფარ პეტელერი (1920-2005) | ჟანრის მხატვარი

Jafar Petgar (1920-2005) იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ირანელი ძველი სამაგისტრო. მისი ნამუშევრები, ათეულში თეირანის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ნაჩვენებია, რომ ნიჭიერი მხატვარი ადრეული ასაკიდან თავისი ნამუშევრის ოსტატობას მიაღწია (იხ. მისი დედის ნამუშევარი მხოლოდ 17 წლის ასაკში). სიცოცხლის ამსახველი ვერიზმის (რეალიზმის ფორმა) აღებით, მან მხატვრობა გაუწია საზოგადოების ღარიბი მონაკვეთს.

დაწვრილებით